Παραδοσιακή και έντεχνη μουσική στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση

Όπως αναφέρεται συχνά για την ευρωπαϊκή μουσική, «η πολυφωνία αποτελεί την ανακάλυψη του μεσαίωνα» κατά τον 9ο αι.[1], η οποία διακρίνεται σε δύο διαφορετικές φόρμες, την παραδοσιακή και την έντεχνη. Τα πρώτα δείγματα πολυφωνίας είναι τα άσματα δύο φωνών, όπως το organum και τα άσματα τριών φωνών με ψευδές βάσιμο.

Read More »

Advertisements